02 مهر 1400

En

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

آدرس : کردستان - سنندج - بلوار آزادگان - ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان (ساختمان شهید کلانتری)

 

تلفن :  6-33187201-087

 

دورنگار : 33187213-087

 

کدپستی :  54981-66139