02 مهر 1400

En


1- شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟
براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:
الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب. متأهل و یا سرپرست خانوار
ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا
تبصره- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

2- آیا می‌دانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟
زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

3- آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.

4- آیا می‌دانید اراضی بایر شهری چیست؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.

5- اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق می‌شود؟
زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حاضر مورد بهره‌برداری مالک است.

6- منظور از اراضی دولتی چیست؟
کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن).

7- آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟
اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد.

8- نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟
نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.

9- آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).
قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری).

10- نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربری‌های عمومی به سازمان دولتی :
طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.


11- آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

12- آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت می‌پذیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

13– جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشيه مسير چه مراحلي بايد طي شود ؟
الف – مراجعه به دبيرخانه اداره کل راه و شهرسازي استان و ارائه درخواست
ب – ثبت درخواست و دريافت شماره نامه جهت پيگيري هاي بعدي
ج – اخذ پاسخ مکاتبه از اداره ايمني و حريم راهها
د – مراجعه به اداره حمل و نقل و پايانه هاي استان و عقد قرارداد جهت نصب تابلو

 14– اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حريم راه چيست ؟

الف – مراجعه به اداره ايمني و حريم راهها و دريافت برگه تعهد نامه
ب – تکميل و ارائه تعهدنامه
ج – ارائه نقشه محل مورد نظر
د – دريافت نامه مربوطه از اداره ايمني و حريم راهها
ه – واريز وجه تعيين شده و دريافت تائيديه فيش واريزي از ذيحسابي
و – مراجعه به معاون راهداري و دريافت تصويب نهايي مجوز

15- ملک اينجانب در طرح راهسازي قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانوني ام در وحله اول به کدام اداره مراجعه نمايم؟

در ابتدا به اداره راه و شهرسازي شهرستان مربوطه مراجعه نماييد ، بعنوان مثال اگر ملک شما در منطقه سقز واقع گشته به اداره راه و شهرسازي شهرستان سقزمراجعه نماييد.

16- عملکرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟
اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسي ميکند ، چنانچه ارزيابي ملک شما بر عهده اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان باشد ، طي نامه اي از مهندسين مشاور درخواست صدور پلان و نقشه ارزيابي ملک مورد نظر را مينمايد.

17- منظور از پلان ارزيابي چيست؟
پلان ارزيابي شامل 4 بخش ميباشد:
GPS : موقعيت دقيق ملک شما را بر اساس موقعيت ماهواره اي نشان مي دهد.
کيلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازي نشان مي دهد.
مساحت : مساحت دقيق از ملک شما که مورد نياز راهسازي مي باشد را تعيين مي نمايد.
اعياني : در صورت وجود هر گونه اعياني مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگي و تعداد آن را مشخص مي نمايد.

18- پس از تحويل گرفتن پلان ارزيابي به کدام واحد مراجعه کنم؟

پس از دريافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه اي از اداره راه شهرستان ، به واحد ارزيابي اداره کل راه و شهرسازي مراجعه کرده و اين واحد با توجه به نوع مالکيت شما فرم تهيه مدارک جهت تشکيل پرونده را ارائه خواهد داد.

19- قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟
توسط يک کارشناس از کانون کارشناسان رسمي دادگستري صورت مي گيرد که توسط ابلاغيه اي از اداره راه به همراه کارشناس ارزيابي و شخص مالک در محل ملک حاضر مي شوند و پس از مدتي کارشناس طي نامه اي قيمت ها را به کارشناس ارزيابي اعلام مي دارد.

الف)آيا مالک ميتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضي دعوت کند؟
بله ، از همان ابتدا شما مي توانيد طي نامه اي کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به اين اداره معرفي نماييد تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) نسبت به قيمت گذاري عرصه و اعيان شما اقدام نمايند که به اين عمل هيئت کارشناسي سه نفره مي گويند.

ب)اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد بايد چگونه عمل کند؟
مالک بعد از ارسال نامه قيمت گذاري کارشناس، باز هم ميتواند کارشناس مورد نظرش را معرفي کند و کارشناسي هيئت سه نفره صورت پذيرد.

ج)پرداخت هزينه هاي کارشناسي بعهده چه کسي مي باشد؟
اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزينه کارشناسي بر عهده اداره مي باشد، وليکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک مي باشد و نيمي از هزينه کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) بر عهده اداره و نيم ديگر بعده مالک مي باشد.

د)اگر زمين اوقافي باشد وليکن کشت زمين متعلق به ما باشد آيا پول زمين و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟

خير ، اگر زمين اوقافي باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

و)اگر زمين در حريم قانوني راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشيم حقي از بابت زمين به ما تعلق خواهد گرفت؟

خير ، از بابت پول زمين هزينه اي به شما قابل پرداخت نمي باشد ، چرا که زمين متعلق به خود اداره راه مي باشد.

20-آخرين مهلت ثبت نام مسکن مهر مرحله دوم تا چه تاريخي مي باشد؟
تا زماني که از طريق وزارت راه و شهرسازي توقف ثبت نام اعلام نشود در استان مربوطه ثبت نام از طريق باجه هاي پستي ادامه دارد .

21- چنانچه قصد انصراف از تقاضاي مسکن مهر را داشته باشم چگونه بايد اقدام کنم ؟
شخص متقاضي با در دست داشتن مدارک شناسايي مي بايست به اداره راه و شهرسازي شهرستان محل تقاضا مراجعه نمايد تا پس از تکميل و امضا فرم انصراف از مسکن مهر ، نامه معرفي به بانک براي دريافت وجه موجودي حساب سپرده مسکن مهر براي وي صادر گردد .

22- حريم راه به چه معناست؟
جواب: حريم راه عبارت است از كل اراضي واقع بين محور راه و تا خطي مشخص (براي هر راه)طبق مقررات و ضوابط و قوانين موضوعي مملكتي تملك و براي جاده سازي و بهسازي آن در آينده و ساير موارد ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد.

23. براي بهسازي و آسفالت جاده روستايي چه بايد كرد؟
جاده روستايي كه در آخرين سرشماري نفوس و مسكن(1390) زير 20 خانوار جمعيت داشته باشند در اولويت اجرايي اين اداره كل نمي باشد.
جاده روستايي كه بالاي 20 خانوار جمعيت دارند بر اساس اولويت در تخصيص اعتبار لازم در دست اقدام مي باشد.

24. براي تغيير كاربري ملك خود چه بايد بكنيم؟
درخواست تغيير كاربري مي بايست از طريق شهرداري شهر مربوطه به كميسيون ماده 5 استان ارسال گردد. ضمناً به قانون منع فروش و واگذاري اراضي براي امر مسكن، تغير كاربري اين گونه اراضي و طرح آن در كميسيون ماده 5 ممنوع مي باشد.

25. تعيين تكليف اراضي كه در تصرف افراد مي باشد ولي سند آن به نام دولت صادر شده به چه صورت مي باشد؟
بر حسب ضوابط و مقررات گذشته و همچنين مصوبات هئيت محترم وزيران اراضي تعريف در صورت داشتن شرايط خاص(استحكام بنا، تصرف به قبل از سال 1380، تناسب عرصه و اعيان، كاربري مسكوني‌) و همچنين عدم استفاده متصرف از اراضي و امكانات دولتي با نرخ كارشناسي روز به متصرفين واگذار مي گرديد كه برابر نظريه شماره 18913/ه به مورخه 29/03/92 بدليل مغايرت قانوني ملغي اثر شده و امكان بهره برداري وجود ندارد و حسب ضوابط كنوني پس از رفع تصرف از راضي مي بايست به مزايده عمومي گذاشته شود.