02 مهر 1400

En

شناسنامه خدمات حوزه های مختلف

شناسه عنوان خدمت فایل لینک نظرسنجی
18051678100 برگزاری آزمون ورود به حرفه
15061677000 انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
15061676000 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازها
15061679000 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان  
15061681000 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان
13041682100 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
13041682106 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی
13041682101 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی
13041682103 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقا و انتقال)
13041682104 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقا و انتقال)
13041682105 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
13041682108 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"
13041682109 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
13041682110 صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی ( شخص حقوقی)
13041682102 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
13041682107 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

 

عنوان خدمت فایل لینک نظرسنجی
واگذاری زمین به اقشار ویژه
واگذاری زمین به دستگاه دولتی  
واگذاری زمین به عموم مردم از طریق مزایده  
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی  
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم از طریق مزایده  
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی  
توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه  
تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات  
تامین نصب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک  
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین  
آماده سازی زمین به صورت مشارکتی  
اجرای پروژه ساخت مشارکتی  

 

عنوان خدمت فایل لینک نظرسنجی
ارائه صورت وضعیت قطعی
تامين منابع پروژه های عمرانی  
نظارت بر اجرای پروژه های راهسازی  
نقشه برداري مسير و طرح هندسي راه  
نظارت بر تهیه طرح های بهسازی و توسعه راهها  
کنترل و بررسی نقشه های ازبیلت طرحهای اجرا شده  
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهيلات صندوق توسعه ملي  
تدوين پيش نويس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه بخش حمل و نقل  
ارايه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری  

 

 عنوان
شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف
مستندسازی طرح ها، پروژه ها و سایر تجربیات بازآفرینی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف
برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری
اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف بازآفرینی
مدیریت مطالعات کاربردی
حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی
صدورگواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه‌های بازآفرینی شهری
ارائه تأییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی برای بانک عامل
مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله
تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه‌گر در پروژه های بازآفرینی شهری
توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری
مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی – زیربنایی) ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف
مدیریت اعطای مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی شهرداری و سایر سازمان‌ها
مدیریت و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز
مدیریت و راهبری مرمت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌ها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف