02 مهر 1400

En

 عنواندسته‌بندیتوضیحات 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تابلوگذاری و نصب نیوجرسی مفصلی قطعه 2 بزرگراه میاندوآب-کرمانشاهفهرست بها راه، باند، فرودگاه و راه آهنتاریخ انتشار 1400/06/13دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تکمیل عملیات باقیمانده اماده سازی شهرک امام حسین و شبکه جمع اوری فاضلاب معابر متصل به خیابان رستگاران قروهفهرست بها تجمیع شده راه، باند و فرودگاهتاریخ انتشار 1400/06/04دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تکمیل عملیات باقیمانده بلوار 24 متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدرفهرست بهاء تجمیع شده راه، باند و فرودگاهتاریخ انتشار 1400/06/04دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تکمیل عملیات باقیمانده آماده سازی سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیارانفهرست بهاء تجمیع شده راه، باند و فرودگاهتاریخ انتشار 1400/04/02دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تکمیل عملیات ساماندهی، پایدارسازی دیوار حائل پروژه 1728 واحدی مسکن مهر دگایران سنندجفهرست بهاء تجمیع شده راه، باند و فرودگاهتاریخ انتشار 1400/04/02دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر کامیاران-مریوان (آنتن جولانده، دیوزناو)فهرست بهاتاریخ انتشار 1400/03/30دانلود
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای عملیات اجرایی بهسازی و آسفات مسیر نوین- هجیجفهرست بهاتاریخ انتشار 1400/03/30دانلود

صفحه 1 2 و ... سال های قبل