02 مهر 1400

مشارکت الکترونیکی

به اطلاع مي رساند پيش نويس غير قابل استناد ويرايش پنجم مبحث دهم مقررات ملي ساختمان از سوي كميته تخصصي مربوطه تهيه گرديده است. لذا از كليه اساتيد، مهندسان، متخصصان و دست اندركاران اين رشته تقاضا مي شود نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص پيش نويس مذكور ح...
ﺳﻪشنبه، 14 بهمن 1399 - 12:27
موضوع فراخوان : از كليه مشاوران، پيمانكاران، اساتيد، متخصصين و دست اندركاران صنعت ساختمان دعوت مي شود در خصوص ابهامات، تناقضات و يا اشكالات احتمالي در موضوعات مشابه مندرج در مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان، كه بعضا موجب ايجاد ابهام و يا دوگانگي مي گرد...
شنبه، 04 بهمن 1399 - 08:15
اطلاع رسانی این طرح از طریق رسانه ای و اینترنتی به صورت مداوم و کامل انجام شده است نظر شما چیست؟
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 09:03
سامانه صدور و تمدید پروانه نظام مهندسی توسط این اداره کل راه اندازی شده و فرایند صدور و تمدید پروانه را به صورت کاملاً الکترونیکی ارائه می دهد آیا شما از کارایی و عملکرد این سامانه راضی هستید؟ راهکار یا نظری برای بهبود این فرایند دارید؟
شنبه، 21 دی 1398 - 10:48
اطلاع رسانی نتایج کمیسیون ماده پنج استان به تفکیک 10 شهرستان به صورت به روز و مداوم بر روی سایت اداره کل راه و شهرسازی کردستان قرار داده می شود آیا این نحوه انتشار کافی است؟ نظر شما چیست؟ آیا راهکار دیگری مدنظر دارید؟
ﺳﻪشنبه، 10 دی 1398 - 09:40
کمیته تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث هفتم، پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اسا...
شنبه، 10 فروردین 1398 - 11:42